Cattery BASTET Z RICAN

british shorthair cats
Rozdělení koček na výstavě 
 
Dělení do skupin - Základním rozdělením koček je do čtyř skupin označených římskými číslicemi a to podle plemene:

Skupina I (perské a exotické) - EXO, PER

Skupina II (polodlouhosrsté) - ACL, ACS, MCO, NFO, RAG, SIB, SBI, TUA, TUV

 

Skupina III (krátkosrsté a somálské) - ABY, BEN, BRI, BML, BUR, CHA, CRX, CYM, DRX, EUR, GRX, JBT, KOR, KBL, KBS, KOR, MAN, OCI, RUS, SNO, SOM, SOK, SPH

Skupina IV (siamské a orientální) - BAL, ORL, ORS, SIA, SYL, SYS

Kočky domácí nepatří do žádné skupiny a posuzují se zvlášť

Dělení do tříd - Kočka je na výstavě zařazena do třídy. Kočky se do tříd dělí dle věku, dle toho zda jde o zvíře kastrované či nikoliv, dle získaných titulů…

 

1.Třída Evropských Šampionů 

2.Třída Evropských Premiorů 

3.Třída Grand Interšampionů 

4.Třída Grand Interpremiorů 

5.Třída Interšampionů 

6.Třída Interpremiorů 

7.Třída Šampionů 

8.Třída Premiorů 

9.Třída otevřená 

10.Třída kastrátů 

11.Třída koťat 7-10měsíců 

12.Třída koťat 4-7 měsíců 

13.a - Třída noviců

b - Třída kontrolní

c - Třída ověřovací 

14.Třída domácích koček 

15.Třída mimo soutěž 

16.Třída vrhů 

17.Třída veteránů

 

Dělení dle pohlaví :

0,1 - kočka

1,0 - kocour

Dělení na kastrované a nekastrované kočky ,každá skupina zvířat zvlášt

Systém výstavy 

Posuzování – hlavní program. Posuzovatelé hodnotí přidělené kočky, udělují jim známky a certifikáty a nominují kočky do soutěže Best in Show.

Soutež Best in Show - Probíhá po skončení posuzování. Posuzovatelé hodnotí nominované kočky a vybírají mezi nimi vítěze celé výstavy.  

Ocenění, které kočka může na výstavě získat 

Nyní, když víte jak se kočky na výstavě dělí a jaký je systém výstavy, dostáváme se k tomu, co vlastně může kočka na výstavě získat.

O známku soutěží mezi sebou kočky: 

- stejného plemene a barvy nebo skupiny barev 

- stejného pohlaví 

- stejné třídy

Známky- Získává se při posuzování a dostává ji každá kočka. Posuzovatel zapisuje známku na konec posudku…

V (Ex) - výborná

VD - velmi dobrá

D - dobrá

Obvykle získá více koček stejnou známku, pak posuzovatel určuje ještě pořadí, nejlepší kočka získává známku V1 (Ex1), druhá nejlepší V2 (Ex2) ,V3…

Certifikáty - Každá kočka ze tříd 3-10, která získá známku V1, má nárok na udělení certifikátu (dle své třídy). Posuzovatel může certifikát udělit, ale také nemusí. Certifikát zapisuje posuzovatel ke známce na posudek, pokud certifikát neudělí, zapíše ke známce "bez certifikátu" (též "ohne").

 

Certifikáty pro chovné kočky: 

třída 9 - CAC

třída 7 - CACIB

třída 5 - CAGCIB

třída 3 - CACE

Certifikáty pro kastráty:

třída 10 - CAP

třída 8 - CAPIB

třída 6 - CAGPIB

třída 4 – CAPE

 
Certifikát nemohou získat kočky s následujícími vadami: 

-jakékoliv deformace ocasu ( s výjimkou kastrátů) 

- předkus nebo podkus větší než 2 milimetry 

- křivá čelist 

- tendence k šilhání 

- poranění oka (např. onemocnění rohovky) 

- překrmené nebo podvyživené kočky 

- anomálie jako promáčkliny, výstupky nebo rozštěpení lebky a všechny anomálie lebky, jež mají za následek asymetrický obličej nebo hlavu 

- deformace hrudního koše vč. plochého hrudníku, odchylný tvar hrudních kostí (sternum, xiphisternum) jakákoli zjevná deformace páteře a jakákoliv zjevná slabost zadní části těla 

- trvale visící jazyk z tlamy nebo vyčnívající zuby uřezané zuby (vylučuje známku výborná) 

- abnormální velikost a tvar očí a očních víček

 

BIV - Ocenění BIV (Best in variety, též Rassesieger) neboli "Nejlepší v barvě" se uděluje u posuzování a to pouze pokud má posuzovatel ve svém seznamu minimálně tři nekastrovaná zvířata daného plemene a barevné variety (včetně koťat). Dospělé kočky a kocouři tedy soutěží dohromady a to i s koťaty. Pokud je koček více, může posuzovatel udělit titul BIV zvláště pro dospělé jedince (musí být minimálně 3) a zvláště pro koťata (také musí být minimálně 3 zvířata), případně ještě zvláště pro koťata ze třídy 11 (7-10 měsíců) a koťata ze třídy 12 (4-7měsíců), opět platí podmínka minimálně tří zvířat. Kočka která nezískala známku V1 nemůže získat ocenění BIV.

 

BIS (Best in show) ´= "Nejlepší zvíře skupiny"

Nominace do Best in Show - Každý posuzovatel vybere ze zvířat, které ten den posuzuje nejlepšího kocoura, kočku, kastráta, kastrátku, kotě 4-7měsíců a kotě 7-10 měsíců. Výběr je pro každou skupinu (I-IV) zvlášť. Výběr do nominace probíhá tak, že si posuzovatel nechá po posouzení všech koček dané skupiny zavolat a předvést znova nejlepší kocoury. O nominaci spolu tedy soutěží kocouři různých plemen a barevných variet. Z nich vybere posuzovatel jednoho, který je nominován do BIS. Analogicky probíhá výběr kočky, kastrátů a koťat. Nominaci může získat jen dospělé zvíře, které obdrželo certifikát a kotě, které získalo známku V1. Posuzovatel nesmí odmítnout nominovat kočku, která získala certifikát CACE nebo CAPE pokud je ve skupině jediná. Pokud posuzovatel daný den posuzuje domácí kočky, nominuje nejlepší domácí kočku a kocoura, pokud posuzuje vrhy nominuje nejlepší vrh a pokud veterány nominuje nejlepšího veterána.

BOS (Best opposite sex)  ="Nejlepší zvíře opačného pohlaví"

BOB (Best of Best)= "Nejlepší zvíře výstavy"

Ocenění BIS a BOS se udělují pro každou skupinu (I-IV) zvlášť a to takto:

*BIS a BOS - O ocenění BIS a BOS spolu soutěží nejlepší kočka a kocour dané skupiny. Vítěz získává ocenění BIS, poražený BOS. Držitelé BIS soutěží o ocenění BOB.

*BIS a BOS kastrat - O ocenění BIS kastrát a BOS kastrát soutěží nejlepší kastrovaná kočka a nejlepší kastrovaný kocour dané skupiny. Vítěz získává ocenění BIS kastrat, poražený BOB kastrat.

*BIS 7-10 - O ocenění BIS 6-10 soutěží koťata dané skupiny ve věku 6-10 měsíců (třída 11)

*BIS 4-7- O ocenění BIS 3-6 soutěží koťata dané skupiny ve věku 3-6 měsíců (třída 12)

*BOB - O ocenění BOB soutěží dospělí nekastrovaní držitelé BIS z jednotlivých skupin I-IV. Posuzovatelé určují pořadí BOB I, BOB II, BOB III, BOB IV.

Na některých výstavách se tituly BOS a BOB nemusí udělovat, oceněno je pouze zvíře BIS. Všechna ocenění BIV, BIS, BOS a BOB se zapisují na posudek a diplom. 

Rozdělení koček do tříd a získávání titulů

*Získá-li kočka ve třídách 3-10 určený počet certifikátů, od určeného počtu posuzovatelů a v určeném počtu zemí, má nárok na udělení titulu. Nekastrované kočky starší 10 měsíců soutěží ve třídách lichých, kastráti ve třídách sudých. Kočky, které dosáhly nejvyšších titulů jsou vystavovány ve třídě 1 (nekastrované kočky) a ve třídě 2 (kastráti).

*Třídy 1-10 pro dospělé kočky - Nekastrovaná kočka bez titulu je vystavena ve třídě otevřené 9, kde musí získat certifikát CAC v jedné zemi od tří různých posuzovatelů, aby mohla postoupit výš do třídy Šampionů 7. Kastráti bez titulu jsou vystaveni ve třídě kastrátů 10. Po získáni certifikátu CAP od tří různých posuzovatelů v jedné zemi kastrát postupuje výš do třídy kastrátů 8. Řečeno jednoduše, na získáni titulu Šampion stačí, pokud kočka získá v ČR tři certifikáty CAC od tří různých posuzovatelů. Pokud by kočka měla získat druhý certifikát od stejného posuzovatele, řeknete posuzovateli, že chcete posudek nechat připodepsat. Tedy posuzovatel posuzující na stejné výstavě s aprobací na skupinu vaší kočky (I, II, III, IV) se pod posudek podepíše. Podobným způsobem pokračuje kočka ve vyšších třídách:

*9 - Třída otevřená - 3x CAC od tří posuzovatelů, není třeba jet do zahraničí. Certifikát CAC se zadává i na národních výstavách. Kočka po obdržení 3x CAC získává titul Šampion - před jménem Ch a postupuje do třídy 7.

*7 - Třída Šampionů - 3x CACIB od tří posuzovatelů ve dvou státech, tedy jednou je třeba jet do zahraničí. Certifikát CACIB a vyšší se zadává pouze na mezinárodních výstavách. Kočka po obdržení 3x CACIB získává titul Interšampion - před jménem IC - a postupuje do třídy 5.

*5 - Třída Interšampionů - 6x CAGCIB od tří posuzovatelů ve třech státech, je třeba minimálně 2x jet do zahraničí. Kočka po obdržení 6x CAGCIB získává titul Grand Interšampion před jménem GIC a postupuje do tř. 3.

*3 - Třída Grand Interšampionů - 9x CACE od tří posuzovatelů ve třech státech, je třeba minimálně 2x jet do zahraničí. Kočka po obdržení 9x CACE získává titul Evropský Šampion, před jménem EC a postupuje do tř. 1. Nyní nově získává  titul SC -Supreme šampion. Staré tituly již získané  platí též.

*1 - Třída Evropských Šampionů - v této třídě kočky získávají pouze čestné ocenění EP (Ehren Preis)

*10 - Třída kastrátů - 3x CAP od tří posuzovatelů, není třeba jet do zahraničí. Certifikát CAP se zadává i na národních výstavách. Kočka po obdržení 3x CAP získává titul Premior - před jménem P - a postupuje do třídy 8.

*8 - Třída Premiorů - 3x CAPIB od tří posuzovatelů ve dvou státech, tedy jednou je třeba jet do zahraničí. Certifikát CAPIB a vyšší se zadává pouze na mezinárodních výstavách. Kočka po obdržení 3x CAPIB získává titul Interpremior - před jménem IP - a postupuje do třídy 6.

*6 - Třída Interpremiorů - 6x CAGPIB od tří posuzovatelů ve třech státech, je třeba minimálně 2x jet do zahraničí. Kočka po obdržení 6x CAGPIB získává titul Grand Interpremior - před jménem GIP - a postupuje do třídy 4.

*4 - Třída Grand Interpremiorů - 9x CAPE od tří posuzovatelů ve třech státech, je třeba minimálně 2x jet do zahraničí. Kočka po obdržení 9x CAPE získává titul Evropský Premior - před jménem EP - a postupuje do třídy 2.

*2 - Třída Evropských Premiorů - v této třídě kočky získávají pouze čestné ocenění EP (Ehren Preis)

 

Třídy 11 a 12 pro koťata - Ve třídě 11 jsou koťata ve věku 7-10 měsíců, ve třídě 12 ve věku 4-7 měsíců, rozhodující je den výstavy. Koťata při posuzování soutěží pouze o známky (V1, V2 atd.) Nejlepší kotě daného plemene a barvy získává známku V1 a může získat i ocenění BIV. Obvykle soutěží obě pohlaví dohromady, někdy může udělit posuzovatel známku V1 nejlepšímu kocourkovi i kočičce.

Třída 13a pro kočky s neznámým původem - Tato třída se nazývá Třída noviců, a zařazeny jsou do ní kočky neznámého původu nebo kočky bez průkazu původu, případně kočky se známým původem, kterým nebyl z nějakého důvodu vydán plemennou knihou rodokmen. U nás smí být v této třídě posouzena pouze kočka plemene EUR. Kočka v této třídě musí být starší 10 měsíců, musí být vystavena v zemi svého původu a to pouze po souhlasu Národní chovatelské komise. Kočka může být v této třídě vystavena pouze jednou. Posouzení koček v třídě noviců probíhá obvykle na před začátkem oficiálního posuzování. Kočku hodnotí dva mezinárodní posuzovatelé a oba jí musí udělit známku V (výborná). Pak může být kočka registrována v plemenné knize.

Třída 13b pro kočky z meziplemenného křížení - Tato třída se nazývá Třída kontrolní. Jejím smyslem je posouzení koček z meziplemenného křížení, zda odpovídají standartu plemene. U nás smí být v této třídě posouzena pouze kočka plemene BML. Posouzení koček v třídě kontrolní probíhá obvykle na před začátkem oficiálního posuzování. Kočku hodnotí dva mezinárodní posuzovatelé a oba jí musí udělit známku V (výborná). Pak může být kočka registrována v plemenné knize.

Třída 13c pro určení barevné variety a pro kočky z non-FIFe klubů - Tato třída se nazývá Třída ověřovací. Jejím smyslem je určení správné barevné variety kočky (obvykle když si chovatel není jist barvou svých koťat), anebo ověření barevné variety (fenotypu) u koček z non-FIFe klubů. Kočka může být do kontrolní třídy zařazena od věku 3 měsíců a to na návrh Národní chovatelské komise nebo chovatele nebo majitele. Pokud si koupíte kočku z některého non-FIFe klubu, musíte požádat Národní chovatelskou komisi o vystavení kočky v této třídě. Posouzení této třídy probíhá obvykle na před začátkem oficiálního posuzování. Kočku hodnotí dva mezinárodní posuzovatelé, kteří musí potvrdit, že odpovídá standartu a barevné varietě. Pokud kočka "projde" může být ještě týž den na výstavě oficiálně posouzena v příslušné třídě. Totéž platí při určování sporné barevné variety u českých FIFe koček.

Třída 14 pro domácí kočky - Všechny domácí kočky nezávisle na věku a pohlaví soutěží pouze v této třídě, všechny posuzuje jeden posuzovatel. Kočky domácí se při posuzování oceňují známkami I, II, III... zvlášť pro kočky a kocoury. Kočka a kocour, kteří dostanou známku I pak spolu soutěží v Best in Show o ocenění Nejlepší domácí kočka, které získává vítěz, poražený je Nejlepší domácí kočka opačného pohlaví.

Třída 15 pro kočky mimo soutěž - V této třídě jsou kočky, u kterých majitel nechce posouzení. Tyto kočky jsou pouze přítomny na výstavě, nejsou posouzeny ani se neúčastní Best in Show.

Třída 16 pro vrhy koťat - Koťátka z jednoho vrhu musí být nejméně tři ve stáří nejméně tří měsíců. Vrhy získávají známky, nejlepší vrh je V1. Jednotlivá koťata z vrhu mohou soutěžit zároveň i ve třídě 12.

Třída 17 pro kočky starší 7 let - Takzvaná třída veteránů. Soutěží v ní kočky starší 7 let, kočky i kocouři dohromady. Veteráni získávají známky, nejlepší veterán je V1.

 

 

MultiTrans

Image

t400-6t-imgp0145.jpg

Statistics

Počet zobrazených článků
252241

Who's Online

Právě přítomno: 112 hostů a žádný člen

Visits

1121075
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
502
509
2184
3967
12732
19779
1121075
Your IP: 172.19.0.13
2019-08-22 17:50