Cattery BASTET Z RICAN

british shorthair cats

Hluchota je vázána u zvířat s bílou srstí na absenci nebo nedostatek melanocytů, jež jsou potřebné pro normální vývoj vnitřního ucha. Tato hluchota je neléčitelná, je však možno ji regulovat  a snížit její výskyt kontrolovaným chovem.

 

Klininické projevy hluchoty jsou závislé na tom, jedná li se o postižení jednostranné či oboustranné. Prakticky neodlišitelní jsou jedinci slyšící na obě uši od jedinců jednostranně hluchých. Toto rozlišení je možné pouze za použití specielní vyšetřovací metody k testaci sluchu: BAER - snímání evokovaných potenciálů mozkového kmene.

U bilaterálně (oboustranně)  hluchých zvířat můžeme pozorovat potíže s orientací, nereagování na akustické podněty, lekavost mnohdy doprovázenou nervozitou až agresivitou. Tyto deficity však ve většině případů zůstávají maskovány, pokud jsou kotata držena pohromadě a jedinci hluší tak "kopírují" chování jedinců slyšících. V případě kombinace hluchoty s vestibulárním syndromem  se potom přidružuje šikmé držení hlavy, vrávoravý a nejistý postoj s ataxií všech čtyř končetin, případně vestibulárním strabismem

 Genetické pozadí přenosu hluchoty není zatím přesně určeno. Pravděpodobně se jedná o polygenní přenos=na vývoji hluchoty se tedy podílí více genů. Bylo prokázáno, že výskyt oboustranně i jednostranně hluchých jedinců je signifikantně nižší při páření dvou oboustranně slyšících jedinců. Takto kontrolovaným chovem lze snížit prevalenci postižených jedinců v populaci pod 15%, přičemž výskyt oboustranně hluchých zvířat by měl klesnout pod 4%.

Oboustranně slyšící jedince lze identifikovat pouze za pomoci audiometrického vyšetření BAER. Touto metodou zaznamenáváme akustické evokované potenciály. Před provedením vlastní testace jsou zvířata podrobena klinickému a neurologickému vyšetření  a uvedena do mírné sedace, případně narkózy. Uši jsou nejprve prohlédnuty otoskopem a v případě nutnosti také vyčištěny. Po té je každé ucho stimulováno přes přiložená sluchátka zvukovým signálem o intenzitě 90 dB a frekvenci 20 HZ. Takto vyvolané elektrické potenciály sluchové dráhy jsou pak odváděny jemnými jehličkovými elektrodami, umístěnými pod kůží na hlavě. U zdravých zvířat se pak objeví typická křivka, čítající 5 vln. V případě kočky postižené kongenitální hluchotou pak pozorujeme pouze vodorovnou linii. Testaci kotat lze provádět již od stáří šesti týdnů.

V současné době na mezinárodních výstavách mimo území České republiky se bez  audiometrického vyšetření  u bílých zvířat neobejdeme.

Ohluchnout může zvíře i z jiných důvodů než díky genetické vadě. Častou příčinou jsou změny na zvukovodu a bubínku. U koček se občas vyskytuje i polyp sliznice středního ucha zcela ucpávající střední ucho a zvukovod, záněty středního a posléze i vnitřního ucha, různé infekce. Zdaleka nejčastější je však hluchota stařecká vznikající stařeckými změnami na sluchovém aparátu. Ta je ovšem typická svým nástupem až v pozdním věku zvířete. Dědičné příčiny  nelze od těch ostatních oddělit naprosto stoprocentně.

 

 

MultiTrans

Image

q-600-imgp0088.jpg

Statistics

Počet zobrazených článků
252239

Who's Online

Právě přítomno: 105 hostů a žádný člen

Visits

1121068
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
495
509
2177
3967
12725
19779
1121068
Your IP: 172.19.0.13
2019-08-22 17:34